Selecteer een pagina

Privacy verklaring

Chakraplein, gevestigd aan Kastanjestraat 6, 4814BA Breda, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Contactgegevens
Chakraplein
Kastanjestraat 6
4814BA Breda
Nederland
E-mailadres: chakraplein@gmail.com
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
Chakraplein verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via chakraplein@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Chakraplein verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 
Het afhandelen van jouw betaling
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Het leveren van goederen en diensten aan jou
Geautomatiseerde besluitvorming
Chakraplein neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die gevolgen kunnen hebben voor personen.
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Chakraplein bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
 
Naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer: tot 2 jaar na laatste contact
Factuurgegevens: tot 7 jaar na afloop van het boekjaar
 
Delen van persoonsgegevens met derden
Chakraplein verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Chakraplein blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Chakraplein gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Chakraplein gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthoudt. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
 
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
 
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Chakraplein en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.
 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar chakraplein@gmail.com.
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. 
Jouw rechten met betrekking tot persoonsgegevens
 
Je hebt als betrokkene een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die Chakraplein van je verwerkt. Hieronder vind je een overzicht van deze rechten:
 
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien en te ontvangen.
Je hebt het recht om Chakraplein te verzoeken jouw persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen als deze onjuist of onvolledig zijn.
Je hebt het recht om Chakraplein te verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen als deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, of als je jouw toestemming voor de verwerking intrekt.
Je hebt het recht om Chakraplein te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken als je van mening bent dat de gegevens onjuist zijn, de verwerking onrechtmatig is, de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, of als je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking.
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens over te dragen aan een andere partij als je Chakraplein toestemming hebt gegeven om jouw gegevens te verwerken of als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen jou en Chakraplein.
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens als de verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Chakraplein, of als de gegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden.
Je hebt het recht om jouw toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens op elk moment in te trekken.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, beperking of overdracht van jouw persoonsgegevens, of een verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van jouw gegevens, sturen naar chakraplein@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Chakraplein zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
 
Chakraplein neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Chakraplein verwerkt jouw persoonsgegevens met zorg en respecteert jouw privacy. We vinden het daarom belangrijk om transparant te zijn over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebben, dan kun je altijd contact met ons opnemen via chakraplein@gmail.com.
 
Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Chakraplein en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.
 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar chakraplein@gmail.com.
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Chakraplein neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
 
Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via chakraplein@gmail.com.